წვრილი ნაწლავის შეხორცებითი გაუვალობის (ASBO) დიაგნოსტიკისა და მართვის ბოლონიის რეკომენდაციები: 2013 წლის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების განახლება გადაუდებელი ქირურგიის მსოფლიო საზოგადოების ASBO-ს სამუშაო ჯგუფის მიერ [Translation of Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2013 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group]

Main Article Content

Translated by Gia Tomadze *
(*) Corresponding Author:
Translated by Gia Tomadze | giatomadze@global-erty.net

Abstract

წვრილი ნაწლავის შეხორცებითი გაუვალობის დიაგნოსტიკისა და მართვის 2013 წლის რეკომენდაციები გადაიხედა და განახლდა WSES ASBO-ს სამუშაო ჯგუფის მიერ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ალგორითმების და კონსერვატული მკურნალობის ფოკუსური ჩვენებებისა და უსაფრთხოების, ქირურგიული ჩარევის ვადების და ლაპაროსკოპიის ჩვენებების შემუშავების მიზნით.


 


Source: this paper is an abridged translation of: Di Saverio S, Coccolini F, Galati M, et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2013 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group. World J Emerg Surg 2013;8:42, DOI 10.1186/1749-7922-8-42.


Downloads month by month

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details